Estudi 1

SALA DE GRAVACIÓ

La sala de gravació té unes dimensions superiors als 90 m² i està dividida en quatre sales independents amb diferents tractaments acústics. Totes les sales estan climatitzades. La sala principal té una superfície de 65 m² i una altura de cinc metres.

Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1

Un gran finestral proporciona llum i una magnífica vista al bosc veí. El dissenyador acústic Benjamín González de l'empresa Audiosíntesis ha fet el disseny acústic de la sala partint de zero, sense cap limitació d'espai. La sala està equipada amb difusors acústics de la marca RPG. El resultat és una sala molt agradable per treballar-hi gràcies tant a la llum natural com a les dimensions i amb una acústica excel·lent per gravar-hi des de música clàssica (orquestres de cambra, corals..) fins a estils més moderns (big bands, jazz, blues, pop-rock, etc.) Les tres sales estan comunicades entre elles i amb la sala gran mitjançant visors i portes de vidre. Les cambres estan tractades amb difusors RPG i van des de l'acústica més viva de la sala més gran fins a l'ambient acústic més sec de la més petita.

El fet de disposar de quatre sales independents permet gravar en sessió, és a dir, tots els components de la banda poden gravar simultàniament, un mètode molt recomanable per aconseguir uns bons resultats.

 

SALA DE CONTROL

La sala de control, de 55 m², disposa de llum natural i climatització. Tot el tractament acústic es fa amb difusors de la marca RPG. El fet que es tracti d’una nova construcció especialment dissenyada per ser estudi de gravació, ha donat com a resultat una sala amb unes condicions acústiques òptimes.

Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1
Estudi de Gravació 44.1

El monitoratge principal s'efectua amb uns Genelec1035A que combinats amb l’acústica excel·lent de l’estudi permeten obtenir un entorn del màxim nivell a l’hora de fer les mescles. Aquest estudi està completament equipat per mesclar en 5.1, tant per a cinema com per DVD musicals.

La taula de mescles és una Neve VR60 Legend amb flying faders, total recall i dinàmica per canal. El manteniment de la taula el fan periòdicament i directament per tècnics de Neve d’Anglaterra.

El sistema de gravació és un Protools ultimate amb 32 entrades i 32 sortides, amb convertidors Apogee i Digidesign 96 I/0.

Tot l’equipament informàtic i altres aparells que puguin emetre algun tipus de soroll es troben situats en una sala de màquines independent fora de la sala de control.

També podem destacar una reverb Lexicon 960L , System 6000 de TC Electronic amb convertidors 24/96, Lexicon PCM 91, Millenia Media STT1, DBX 165A, TLAudio C1, etc.

 

EQUIPAMENT

Neve VR Legend , total recall, flying faders, porta i compressor per canal.

Steinberg Wavelab 8
Instruments virtuals