Estudi 2

SALA DE GRAVACIÓ

Aquesta sala té 50m² en un sol espai climatitzat. El dissenyador acústic Benjamín González de l’empresa Audiosíntesis ha fet el disseny acústic de la sala.

La sala està equipada amb difusors acústics de la marca RPG. Un gran finestral proporciona llum natural i una magnífica vista al bosc veí. El resultat és una sala molt agradable per treballar-hi, gràcies tant a la llum natural com a l’excel·lent acústica.

44.1 Estudi de Gravació
44.1 Estudi de Gravació
44.1 Estudi de Gravació
44.1 Estudi de Gravació
44.1 Estudi de Gravació
44.1 Estudi de Gravació
44.1 Estudi de Gravació
44.1 Estudi de Gravació

 

SALA DE CONTROL

La sala de control, de 55 m², disposa de llum natural i climatització. Tot el tractament acústic es realitza amb difusors de la marca RPG. El fet que es tracti d’una nova construcció especialment dissenyada per a convertir-se en estudi de gravació, ha donat com a resultat una sala amb unes condicions acústiques òptimes.

El monitoratge principal es realitza amb uns Quested HQ 210 que combinats amb l’acústica excel·lent de l’estudi permeten obtenir un entorn del màxim nivell a l’hora de realitzar les mescles.

La taula de mescles és una D&R Octagon dual line analògica de 80 canals, controlada digitalment, amb total recall, moving faders i automatització.

El sistema de gravació és un Protools HD2 amb 32 entrades i 32 sortides, amb convertidors Digidesign 96 I/O i RME. Tot l’equipament informàtic i altres aparells que puguin emetre algun tipus de soroll es troben situats en una sala de màquines independent fora de la sala de control.

Aquest estudi és totalment compatible amb l’estudi 1. Això permet que les produccions es puguin començar en aquest estudi i continuar-les a l’estudi 1 o a l’inrevés.

 

EQUIPAMENT